//
هم‌اکنون می‌خوانید...
وبلاگ

شیوا محبوبی: گزارشى كوتاه از كمپين » نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد»

كمپينى به نام » نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد» در حمايت از زندانيان سياسى محروم از دارو و درمان از سوي كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي فراخوان داده شده است. این كمپين شروع كار خود را با دو ماه فعاليت فشرده آغاز كرده است. اين دو ماه از دهم اكتبر ٢٠١٣ مصادف با روز جهانى عليه اعدام الى ١٠ دسامبر ٢٠١٣ مصادف با روز جهانى حقوق بشر ميباشد. كمپين تلاش ميكند با برجسته كردن اسامى و وضعيت زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان و افشاى برخورد جنايتكارانه رژيم با اين زندانيان افكار عمومى را جهت فشار به رژيم بسيج نمايد. از دهم اكتبر تيم كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي هر روز اسم و شرح حال يك زندانى سياسي محروم از درمان را به زبانهاي فارسي و انگليسي در وبلاگها و سايتها منتشر كرده و اين روال را دهم دسامبر ادامه خواهند داد. با اعلام اين كمپين اسامى بيشترى از زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان عمدتا توسط زندانيان براى اين كمپين ارسال گرديده است.
http://cfppienglish.wordpress.com
https://zendanisiasi.wordpress.com
https://www.facebook.com/zendani.siasi?fref=ts
http://tinyurl.com/pfjtph2
ما اميدواريم كمپين » نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد » كمك كند تا سياست كشتن زندانيان سياسي توسط رژيم از طريق محروميت اين زندانيان از دارو و درمان، اين » اعدامها ى خاموش » و اعلام نشده, هر چه بيشتر افشا شود و تعداد هر چه بيشترى از مردم در سراسر جهان به رژيم اسلامى جهت مهيا كردن درمان و دارو فشار بياورند.

تا حال تعدادي از زندانيان سياسى نيز از داخل زندان از اين كمپين پشتيبانى كرده و از مجامع بين المللي خواسته اند در رابطه با عدم امكانات درمانى اقدام كنند.
فراخوان ٤٧ نفر از زندانيان سياسى بند ٣٥٠ زندان اوين در حمايت از زندانيان سياسى بيمار
http://tinyurl.com/nsaxowf
۲۵ تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج ضمن نامه‌ای در مورد رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بیمار
http://hra-news.org/685/1389-01-27-05-27-21/16965-1.html

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در راستاى كمپين » نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد» در طول يكماه گذشته با مراجعه به سازمانهاى جهانى و مصاحبه هاي مختلف در رسانه ها تلاش كرده است صداى زندانيان محروم از دارو و درمان را به گوش جهانيان برساند. تعدادى از اقدامات كمپين شامل موارد زير ميباشد:

شيوا محبوبى، سخنگوى كمپين, طى نامه اى از احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل درخواست كرد تا بر روى وضعيت زندانيان محروم از دارو و درمان تاكيد شود. روز چهارشنبه ٢٣ اكتبر ساعت ٣ بعداظهر به وقت نيويورك در زمان ارائه گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران در مجمع عمومى سازمان ملل يك حركت اعتراضى تويترى فراخوان داده شد كه در همان ساعت تعداد وسيعى جهت حمايت از زندانيان سياسى محروم از دارو و درمان به احمد شهيد تويت كردند.
شيوا محبوبى در نامه اى از تمامى سازمانها و تشكلهاى انساندوست و مدافع آزادى زندانيان سياسي، از جمله سازمانها و احزاب سياسي ايرانى، اتحاديه هاى كارگرى، سازمان عفو بين الملل، سازمان رهايى از شكنجه، سازمان پزشكان براى حقوق بشر، فدراسيون جهانى كارگران ترانسپورت، كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا دعوت نمود تا در حمايت از زندانيان سياسى محروم از درمان به رژيم اسلامى فشار بياورند.
گزارشى ٣٠ صفحه اى شامل ليست بيش از ۸٥ نفر زندانى سياسي محروم از دارو و درمان به دولت كانادا، دولت انگلستان، احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل، عفو بين الملل در آمريكا و فدراسيون جهانى كارگران ترانسپورت ارسال گرديد.
چندين برنامه زنده تلويزيونى زندانيان سياسي به زندانيان بيمار اختصاص داده شده است:


برنامه هاى تلويزيونى و راديويى زير با انعكاس كمپين «نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد» از اين كمپين حمايت كرده اند:
مصاحبه راديو آزادگان در سويد با شيوا محبوبى ( لينك مصاحبه موجود نيست)
مصاحبه راديو زمانه با شيوا محبوبى سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي و ميترا پورشجرى دختر وبلاگ نويس زندانى محمد رضا پورشجرى

http://www.radiozamaneh.com/108701#.UoPUeo1rUcE

برنامه » ايران در حال گذار » در تلويزيون انديشه چهار برنامه تلويزيونى زنده خود را به انعكس اين كمپين اختصاص داد. لينك دو برنامه در زير موجود ميباشد:
گفتگوی برنامه » ايران در حال گذار» در تلویزیون اندیشه با سرور کاردار مسئول كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي http://vimeo.com/77771833#
مصاحبه با شيوا محبوبى سخنگوى كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي در برنامه تلويزيونى ايران در حال گذار در تلويزيون انديشه
بخش اول

بخش دوم

مصاحبه با شیوا محبوبی، برنامه نگاه روز در كانال جديد

گفتگوى تلويزيون مهين با شيوا محبوبى ( لينك مصاحبه موجود نيست)
تلويزيون رهايى نيز برنامه هاي مربوط به اين كمپين را از تلويزيون خود پخش كرده است.
تعدادى از سايتها و وبلاگها فعاليتها و اخبار اين كمپين را انعكاس داده اند.
ما بايد وسيعا به اين محروميت زندانيان از درمان كه » اعدام خاموش» است اعتراض كنيم. در هر نقطه اى از دنيا كه اعتراض عليه اعدام و احكام اعدام صورت ميگيرد بايد همزمان و به همان اندازه » اعدامهاى خاموش» را افشا كرده و به آن اعتراض كرد. نبايد فراموش كرد كه محروم كردن زندانى از دارو و درمان توسط رژيم، زندانى را در ليست محكومين به » اعدام خاموش» قرار دادن است. محروم كردن زندانى از درمان مساوي با اعدام زندانيست.
كمك كنيد كمپين «نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد» در سطح وسيعترى پيش برود و رژيم اسلامى را مجبور به فراهم كردن امكانات درمان و دارو براى زندانيان بكند. كمك كنيد جان اين زندانيان را نجات بدهيم.
شما ميتوانيد از طريق ابتكارات مختلف از جمله موارد زير با كمپين همكارى كنيد و صداى زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان باشيد. قدرت اين اعراض در وسيعتر شدن آنست:
– اگر رسانه اى داريد، كمك كنيد كمپين «نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد » كمپين زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان هر چه بيشتر منعكس شود. اگر اين رسانه, وبلاگ و سايت شما اين كمپين را منعكس كرده است و از اين كمپين حمايت ميكند لطفا اسم سايت و يا سازمان خود را برايمان ارسال داريد تا در ليست حمايت كنندگان اين كمپين قيد نماييم.
– اگر شما و يا سازمان و تشكل شما مايل به حمايت از كمپين زندانيان محروم از دارو و درمان ميباشد با ما تماس بگيريد.
– در صورت تمايل با ساختن ويديو كليپى كوتاه از اين كمپين حمايت كنيد و صداى اين زندانيان باشيد. ويديو كليپ زير توسط دوستى در حمايت از زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان درست شده است:

– لطفا طومار حمايتى زير را امضا نماييد و براى دوستان و آشنايانتان ارسال داريد
http://www.change.org/en-GB/petitions/don-t-let-their-heartbeats-stop
با هر امضا شما يك نامه اعتراضى به اتحاديه اروپا , احمد شهيد و رژيم در ايران ارسال ميگردد

– در حمايت از اين كمپين و زندانيان سياسى محروم از درمان شبهاى همبستگى , كنسرت و تظاهرات و تجمع برپا كنيد.
– در ايران در مقابل زندانها و دفاتر دولتى تجمع كنيد و خواستار رسيدگى فورى به وضعيت زندانيان بيمار شويد
– در خارج از ايران به دولت و اعضاى پارلمان كشور محل اقامتتان نامه نوشته و خواستار اين باشيد كه به رژيم جهت دادن دارو و درمان به زندانيان فشار بياوريد
زندانيان سياسى هر روز شاهد به تحليل رفتن سلامت روانى و جسميشان هستند و رژيم آگاهانه تلاش دارد اين زندانيان را با مرگ خاموش از بين ببرد. شما ميتوانيد با حمايتتان كمك كنيد جان اين زندانيان را نجات دهيم.
شيوا محبوبى
سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران
١۸ نوامبر ٢٠١٣

Advertisements

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

كمك مالى خود را براى ما ارسال داريد

طومار حمايت از زندانيان سياسي, لطفا امضا كنيد

ما را در تویتر دنبال کنید!

خطا: توییتر پاسخ نداد. خواهشمندیم چند دقیقه صبر کنید و این صفحه را بازآوری نمایید.

آرشیو ماهانه

مدیران وبلاگ

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: