//
هم‌اکنون می‌خوانید...
وبلاگ

شيوا محبوبى: آيا ميشود كارهاى بزرگترى كرد؟

بر اساس اخبار، كاترين اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام كرده است كه در طول چند هفته آينده براي اولين بار به ايران رفته و با مقامات رژيم ملاقات ميكند. به دنبال مذاكرات اخير اتمى با جمهورى اسلامى تمام رسانه هاى اصلى كشورها بر روى پروسه مذاكرات و نتايج آن تمركز كرده اند و بندرت اخبار زندانيان سياسي و اعدامها را منعكس ميكنند. اين در حاليست كه آمار اعدامها در ايران در طي چند ماه اخير افزايش يافته و وضعيت زندانيان سياسى به مراتب بدتر شده است.
عکس جلد
اتحاديه اروپا و ساير دول غربى در هيچ كدام از مذاكراتشان صحبتى از نقض حقوق انسانى در ايران و اعدام صدها نفر نكرده اند، اتحاديه اروپا ميگويد حاضر نيست مذاكرات اتمى را به خطر بياندازد و در ملاقاتهايش در مورد نقض حقوق بشر صحبت كند. ميگويند بايد به روحانى وقت داد. نمايندگان پارلمان اروپا اخيرا حقيرانه روسرى بر سر كرده و به ملاقات جنايتكارانى رفتند كه زنان را به خاطر نداشتن روسرى به زندان انداخته و مورد ضرب و شتم و توهين قرار ميدهند. ماشين اين نمايندگان از خيابانهايى عبور كرد كه در آن بساط اعدام زنان و مردانى برقرار است كه از زندگى سهمى به جز فقر و محروميت و سركوب نداشته اند. منافع سياسى و اقتصادى اين مقامات جهانى در اولويت قرار دارد و قرار نيست آمار اعدامها و تعداد زندانيان سياسي و وضعيتشان در صدر اخبار قرار بگيرد.
در اين دوره رژيم اسلامى حاكم بر ايران نيز در تلاش براى بيرون رفتن از انزواى جهانى و به خيال واهى حفظ پايه هاى لرزانش در داخل ايران بيشترين عقب نشينى را در مقابل دولتهاي غربى كرده است. طرفداران بقاى رژيم كه در فرمهاي مختلف ظاهر ميشوند اين را به حساب » اقدامات مثبت» روحانى و تغيير رژيم ميگذارند و بيشرمانه به جاي افشا كردن سياستهاى سركوبگرانه رژيم در وصف روحانى مقاله هاى بلند بالا مينويسند. در اين مدت رژيم از ترس اعتراضات مردم در ايران تعداد زيادي را مخفيانه اعدام كرده است اما همزمان زيركانه از جو و فضايى كه در آن وضعيت زندانيان و اعدامها توسط رسانه ها و مقامات بين المللى مطرح نميشود استفاده نموده و تعداد بيشترى را اعدام كرده , زندانيان بيمار را هر چه بيشتر از درمان محروم كرده و نه تنها زندانيان سياسي را آزاد نكرده است بلكه بدترين شرايط را به آنان تحميل كرده است.
در اين اوضاع و احوال چگونه ميتوانيم زندانيان سياسي را در سطح جهان برجسته كرده و به سازمانهاي جهانى و رژيم فشار بياوريم؟ ممكن است گفته شود با توجه به شرايط جهانى و مماشات مقامات بين المللى با رژيم, كارزار در حمايت از زندانيان سياسي عملا منعكس نشده و جلب توجه نميكند. اين در جايگاه خود يك مشاهده واقعى ميباشد اما سوال اينست كه آيا بايد دست روى دست گذاشت و كاري نكرد؟ هر روزه از زندان اخبار وخيم تر شدن زندانيان به اطلاع مردم ميرسد. از ماه ژوئن ٢٠١٣ بيش از ٦٠٠ نفر اعدام شده اند, محروم كردن زندانيان از دارو و درمان و به اين ترتيب كشتن تدريجيشان در زندان جزو اخبار روزانه زندانيان سياسي شده است. چگونه ميتوان در اين فضاى جهانى توازن قوا را به نفع آزادى زندانيان سياسى سوق داد؟
دهها كارزار و تشكل توسط ايرانيان مقيم كشورهاي مختلف و بعضا در داخل ايران در دفاع از آزادى زندانيان سياسي تشكيل شده است; اخبار زندانيان سياسي لحظه به لحظه بر روى صدها فيس بوك و وبلاگ و سايت اينترنتى كه بيشتر به زبان فارسي ميباشد منتشر ميشود; اين تشكلها و سازمانها مرتبا بيانيه و اطلاعيه در دفاع از زندانيان منتشر ميكنند و سمينارها و كنفرانسهايى در حمايت از زندانيان سياسي و عليه احكام اعدام برگزار ميشود; احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازان ملل در زمينه حقوق بشر ايران تا حال پنج يا شش گزارش از نقض حقوق انسانى در ايران انتشار داده است; قرار است در ماه مارس ٢٠١٤ شوراى حقوق بشر سازمان ملل و جلسات جانبيش برگزار شده و موضوع نقض حقوق بشر در ايران يكى از مباحث آن خواهد بود. اين اقدامات بسيار عاليست و با ديدن موارد بالا ممكن است به اين نتيجه برسيم كه در زمينه اطلاع رسانى مخصوصا به زبان فارسى كمبودى نداريم. در پرتو فعاليتهاى فوق و طبعا اعتراضات مردم در ايران عليه رژيم كمتر سازمان جهانى حقوق بشرى است كه از وضعيت زندانيان سياسي باخبر نباشد. در طول حاكميت رژيم هرگز به اندازه اين چند ساله اخير موضوع نقض حقوق بشر در ايران در كنفرانسها و سمينارها و گزارشات جهانى مطرح نشده، به اين اندازه اخبار دقيق زندان لحظه به لحظه منتشر نشده است. كليه موارد فوق دستاوردهاي ما و نشاندهنده پيشرفت مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي و كلاً مباررزه براى آزادى در ايران است.
طبعا اطلاع رسانى بخش مهمى از مبارزه ماست اما هر بار كه اين اخبار را خوانده و سايتها و وبلاگهاي مختلف را نگاه ميكنم مرتبا از خودم سئوال ميكنم كه اين حجم فعاليت و نيرو و اطلاع رسانى را چگونه ميتوانيم به بهترين وجه و به نفع آزادى زندانيان سياسي بكار ببريم؟ آيا ميشود در سطح وسيعترى عمل كرد و رژيم را تحت فشار گذاشت؟ به نظر من جواب به اين سوال بستگى به انتظار و چشم انداز ما از اين مبارزه دارد. زمانيكه موارد بالا به روتين كارى تبديل شود و ما به همين روتين قانع باشيم، فعاليتها در همان حد خودش باقى مانده و همان هدف خبر رسانى را تامين ميكنند و از اطلاع رسانى فراتر نميرود. اما اگر اين دستاوردها و اقدامات بالا را ابزارى براى دستيابى به موفقيتهاي بزرگتر ببينيم, در هر مرحله انتظار ات و اقداماتمان را يك قدم جلوتر ميبريم: از پيشرفتها، ابزاها و ميزان اطلاع رسانى كه كرده ايم جهت ايجاد همبستگى جهانى تاثير گذار در حمايت از زندانيان سياسي و مردم ايران تلاش ميكنيم.
زانيار و لقمان مرادى در بخش آخر نامه خود به تاريخ بيست و ششم ديماه ١٣۹٢ نوشته اند: : » سوال ما اينست آيا نميشود بيش از اينها اعتراض کرد٬ آيا نميشود متحدانه تر از اينها کار کرد٬ آيا نميشود کارهاي بزرگتري کرد و اعتراضات زيادتري را سازمان داد؟؟ پاسخ به اين سوالات ميتواند زندگي نجات دهد. » وقتى نامه زانيار و لقمان را خواندم سوال هميشگيم بار ديگر برايم مطرح شد: چگونه ميتوانيم كارهاى بزرگترى انجام دهيم؟ چگونه ميتوانيم توازن قوا را هر چه بيشتر به نفع مبارزه براى آزادى زندان سياسي و جنبش عليه اعدام بچرخانيم؟ برخى ميگويند نميشود كار وسيعى كرد چرا كه بايد اعتراضات وسيع مردم در ايران در اوج خود باشد تا توجه جهانى جلب شود, يا اينكه در اين دورانى كه هستيم مردم حساسيت كمترى به مسائل ايران دارند, وغيره.
طبعا اين موارد فاكتورهاى واقعى هستند و بايد در نظر گرفته شوند اما به نظر من صرفا از اين نقطه نظر حركت كردن يك نگرش پاسيو است. اگر ما خودمان را به عنوان يك انسان دخالتگر ببينيم، آنموقع تلاش ميكنيم در محيط كار و تحصيل و زندگيمان نيروى وسيعترى جلب كنيم; بالاخص اگر در كشورهاي مختلف زندگى ميكنيم و با مردم آن كشور سرو كار داريم و دستمان براى جلب همبستگى براي زندانيان سياسي بازتر است.
چگونه ميتوانيم در محيط كار ,تحصيل و زنگيمان، در ميان دوستان و آشنايان، همكاران و هم كلاسهايمان براى حمايت از زندانيان سياسي و فشار به رژيم كميته ها و انجمنهاي همبستگى درست كنيم؟ چگونه ميتوانيم به كمك مردم كشور محل اقامتمان به دولت مربوطه جهت فشار به رژيم براي آزادى زندانيان مراجعه كنيم؟ چگونه ميتوانيم با جلب نيرو طومارهاى حمايتي را به امضاى ميليونها نفر برسانيم؟ چگونه ميتوانيم به كمك انساندوستان جامعه اى كه در آن زندگى ميكنيم به اتحاديه اروپا و دول غربى و ساير مراجع بين المللى ميليونها نامه و ايمل بفرستيم و آنها را مجبور به فشار به رژيم بكنيم؟ چگونه ميتوانيم با ارسال هزاران نامه به رسانه هاى اصلى مجبورشان كنيم وضعيت زندانيان سياسي و اخبار اعدامها را منعكس كنند؟ و نهايتا، چگونه ميتوانيم يك همبستگى جهانى وسيع و موثر و عملى در حمايت از زندانيان سياسي و مردم ايران بوجود بياوريم؟
به نظر من سوالات فوق را هر مدافع آزادى زندانيان سياسي و هر مدافع آزادى بيان و عقيده بايد از خود بپرسد. هر فردى كه قلبش براي آزادى ميتپد و از شنيدن اخبار زجركش كردن زندانيان سياسى و كلا دستگيري افراد به دليل عقايدشان متاثر ميشود بايد از خود سئوال كند : من از چه راهى ميتوانم كمك كنم؟ من چند صدا را در محيط كار و تحصيل و زندگيم ميتوانم همصدا كرده و سازماندهى كنم؟

در طول ٣٤ سال اخير، هر جا كه تك تك ما دخالت گرانه در كارزارها و حركات اعتراضى شركت كرده ايم، جلو اعدامها را گرفته ايم و صداى زندانيان سياسي را به گوش جهان رسانده ايم و دست رژيم حاكم بر ايران را در سركوبهاى وسيعتر بسته ايم. مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى يكى از بخشهاى مهم جنبش سرنگونى جمهوري اسلامى است و به همان ميزان ايجاد و تقويت همبستگى جهانى با زندانيان سياسي در ايران ميتواند در سطح وسيعى از مبارزه مردم ايران براى آزادى حمايت كند.

به نقل از نشریه زندانی سیاسی شماره ٣٤

Advertisements

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

كمك مالى خود را براى ما ارسال داريد

طومار حمايت از زندانيان سياسي, لطفا امضا كنيد

ما را در تویتر دنبال کنید!

خطا: توییتر پاسخ نداد. خواهشمندیم چند دقیقه صبر کنید و این صفحه را بازآوری نمایید.

آرشیو ماهانه

مدیران وبلاگ

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: